Taisyklės

Naudojimosi tinklalapiu
www.cempionupietus.lt taisyklės


1. Bendrosios nuostatos

Šios naudojimosi tinklalapiu taisyklės (toliau – “Taisyklės”) apibrėžia Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.cempionupietus.lt (toliau – “El. parduotuvė”).

Nesutinkant su visomis Taisyklėse pateiktomis nuostatomis, naudotis El. parduotuvės paslaugomis negalima.

2. Terminai

2.1. Pirkėjas – prekes užsakęs ir už jas atsiskaitęs asmuo.

2.2. Pardavėjas – El. parduotuvę administruojanti UAB „Tumosa ir partneriai”.

2.3. Prekės – tai visos prekės, kurios parduodamos El. parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.

2.4. Užsakymas – vienos ar kelių prekių užsakymas, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.

2.5. Pirkimo–pardavimo sutartis – tai susitarimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kuris laikomas sudarytu nuo to momento, kai El. parduotuvėje Pirkėjas, užsakęs Prekę, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

2.6. Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis El. parduotuve.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes El. parduotuvėje šių Taisyklių ir El. parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir už jas tinkamai ir visiškai atsiskaityti.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja vadovautis šiomis Taisyklėmis ir jų laikytis.

3.4. Pirkėjas yra atsakingas už pirkimo formoje pateiktų duomenų teisingumą ir privalo šią formą visiškai ir teisingai užpildyti. Pirkėjui pateikus netikslius ar neteisingus duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to galinčius atsirasti padarinius.

3.5. Pirkėjas pripažįsta, kad yra pilnametis arba gavo savo tėvų, įtėvių ar globėjų leidimą naudotis El. parduotuve. Davęs leidimą naudotis El. parduotuve bet kuriam nepilnamečiui, atitinkamas asmuo ir/arba pirkėjas pripažįsta, kad jis pats yra atsakingas už visų šiose Taisyklėse pateiktų sąlygų laikymąsi.

3.6. Pirkėjas įsipareigoja nurodytu laiku ir adresu priimti užsakytas Prekes.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti El. parduotuvės darbui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis El. parduotuve.

4.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti El. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti kainas ir aprašymus be išankstinio įspėjimo.

4.4. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas ir apmokėtas prekes (išskyrus apmokėjimo pristačius prekes atvejį) pirkimo formoje nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

4.7. Jei Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjo užsakytos Prekės, jei tai yra įmanoma, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus.

5. Prekių užsakymas ir pristatymas

5.1. Užsakymai priimami tiesiogiai internetu užpildant El. parduotuvės prekių užsakymo formą, nurodžius kontaktinę informaciją ir įvykdžius apmokėjimą (išskyrus apmokėjimo pristačius prekes atvejį).

5.2. Jei užsakytos Prekės sandėlyje nėra – Pardavėjas nedelsiant susisieks su Pirkėju ir informuos apie pristatymo terminą.

5.3. Pristatymo trukmė esant Prekei Pardavėjo sandėlyje – 3 darbo dienos. Užsakymo formavimo metu galite nurodyti, kada pageidaujate gauti užsakytas Prekes (nurodoma skiltyje „Užsakymo pastabos”). Jei Prekės Pardavėjo sandėlyje nėra, pristatymo laikas 7-10 darbo dienų.

5.4. Didelio užimtumo ir švenčių laikotarpiu pristatymas gali užtrukti ilgiau.

5.5. Jei pateikus Užsakymą paaiškės, kad pristatymas dėl nenumatytų priežasčių vėluos, Pardavėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją apie numatomą prekių pristatymo datą Pirkėjo nurodytu el. paštu ar telefonu.

5.6. Užsakytas prekes pristato Pardavėjas arba kurjeris.

5.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su užsakymą pristatančiu asmeniu patikrinti pristatytų Prekių būklę. Pastebėjęs išorinį pažeidimą (įlaužimą, įlenkimą, įbrėžimą ir panašiai), Pirkėjas turi teisę pristatytų Prekių nepriimti ir apie tai kuo skubiau informuoti Pardavėją el. paštu arba telefonu, o apie nepriėmimą ir to priežastis pažymėti siuntos važtaraštyje. Priėmus užsakymą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, bus laikoma, kad siunta priduota tvarkingai, o Pirkėjas pretenzijų dėl siuntoje esančių prekių neturi.

5.8. Prekės Lietuvoje pristatomos nemokamai.

6. Apmokėjimas už prekes

6.1. Prekių kainos El. parduotuvėje nurodomos eurais su PVM.

6.2. Pirkėjas atsiskaito už Prekes vienu iš jo pasirinktų būdų:

6.2.1. Apmokėjimas bankiniu pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, pagal išankstinio mokėjimo sąskaitą – užsakymą, perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą, kuri nurodyta išankstinio mokėjimo sąskaitoje – užsakyme.
6.2.2. Apmokėjimas, naudojantis PayPal sistema. Pirkėjas užsakęs Prekes ir vadovaudamasis PayPal nuorodomis atlieka mokėjimą.
6.2.3. Apmokėjimas grynaisiais pinigais pristačius prekes atliekamas Pardavėjui arba kurjeriui pristačius Prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

7. Prekių garantija

7.1. Visoms El. parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kuri nurodoma prekių aprašymuose. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos Prekės eksploatavimo sąlygos, kurios nurodytos naudojimo instrukcijoje.

7.2. Garantijos galiojimo metu garantinis remontas atliekamas nemokamai.

8. Prekių grąžinimas

8.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti tas nusipirktas ir jam nepatikusias prekes, kurių grąžinimo galimybė yra numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Tokias prekes pirkėjas gali grąžinti ne vėliau nei per 14 dienų nuo Prekių pristatymo Pirkėjui dienos, jei teisės aktuose nėra numatytas kitas terminas. Grąžinama Prekė turi būti nenaudota ir nepažeista jos pakuotė.

8.2. Norėdamas grąžinti prekę Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją el. paštu arba telefonu.

8.3. Grąžinama prekė turi būti nenaudota ir grąžinama originalioje pakuotėje (t.y. toje pakuotėje, kurioje buvo pristatyta) ir su visais komponentais. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas.

8.4. Pirkėjo sumokėti pinigai už grąžinamą Prekę, išskyrus pristatymo mokestį, grąžinami per 10 (dešimt) kalendorių dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui datos.

9. Komentarų rašymas

9.1. Visi El.parduotuve besinaudojantys asmenys turintys teisę rašyti komentarus ir pateikti savo nuomonę apie atitinkamą prekę, įsipareigoja, kad bet kokia jų pateikta informacija yra teisinga, tiksli, neapgaulinga ar kitaip neklaidinanti, nepažeidžianti Pardavėjo ar trečiųjų asmenų teisių, įstatymų ar kitų teisės reikalavimų, bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų.

9.2. Komentarai patalpinami parduotuvėje patvirtinus Pardavėjui.

9.3. Pardavėjas pasilieka teisę komentarų nepatvirtinti ar juos panaikinti atskirai apie tai nepranešęs.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

10.2. Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.3. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *